Inning van de contributie 2021

05 april 2021In de ledenvergadering van november 2020 is besloten de contributie voor het seizoen 2020 voor de senior leden te handhaven op € 160. Voor de juniorleden tot en met de leeftijd van 9 jaar bedraagt de contributie € 55 en voor de juniorleden in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar bedraagt deze € 95.
Alle contributies zijn ten opzichte van 2020 ongewijzigd gebleven.
De peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 31 december.
De contributie voor de donateurs bedraagt € 25(eveneens ongewijzigd)

Begin april zullen de leden en donateurs een mail van “ClubCollect” ontvangen met een verzoek/uitnodiging voor de betaling van de contributie voor het seizoen 2021. Deze mail zal verzonden gaan worden naar het mailadres dat bij de ledenadministratie bekend is.
De inning van de contributie geschied op dezelfde wijze zoals dat vorig jaar ook het geval is geweest. Ook indien u een machtiging heeft afgegeven aan Phonosmash om uw contributie automatisch te laten afschrijven dient betaling plaats te vinden middels de ontvangen mail van “ClubCollect”.
De betreffende mail bevat een factuur met daarop verschuldigde contributie. Betaling van de verschuldigde contributie is betrekkelijk eenvoudig door op de betreffende mail uw betaalkeuze (bijvoorbeeld: ideal) kenbaar te maken. 

Indien de ledenadministratie niet beschikt over actuele contactgegevens en/of als de contributie na diverse herinneringen niet is betaald dan kan Phonosmash aanvullende kosten in rekening brengen tot een maximum van € 15 per factuur.

Indien hierover vragen zijn dan kunnen deze worden gesteld door een mail te sturen naar [email protected]

Met sportieve groet,
Bert van der Kruijf (ledenadministrateur)

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 541 6367

Tennisvereniging Phonosmash (clubhuis)

Prinses Marielaan 19
3743 JA Baarn