Geschiedenis PhonoSmash

Oprichting

In ons land werden aan het eind van de negentiende eeuw verschillende tennisclubs opgericht. De overkoepelende organisatie, de NLTB, die eenheid bracht in regels en baanafmetingen ontstond in 1899. In Baarn werd in die tijd ook al getennist op particuliere banen, maar nog niet in clubverband.  In 1906 werd Jhr. Van Reenen (in 1923 werd hij burgemeester van Baarn) Nederlands Kampioen. Een jaar later, in 1907 dus, werd de Baarnse Lawn Tennis Club opgericht; zij bestaat dus al ruim 100  jaar! In 1926 werden achter het badhotel drie tennisbanen aangelegd en een jaar later  verrees er het thans nog bestaande clubhuis. Ons huidige tenniscomplex was geboren.

 

 


Philips

In 1950 startte Philips zijn Internationale Muziekactiviteiten met Baarn als hoofdvestiging. De actieve ontspanningsvereniging van deze "Philips Phonografische Industrie" nam  de kans waar om een tennisafdeling te beginnen, toen het tennispark aan de Prinses Marielaan beschikbaar kwam, na de verhuizing van de BLTC in 1967 naar een groter nieuw park bij het Bosbad van Baarn. Door inspanning van o.a. Ton van Engelen, Gert van Hoeyen en Bob Löhr kwam de tennisafdeling van PPI tot stand. Veel werk moest er verzet worden om de met mos overwoekerde gravel-tennisbanen  en het karakteristieke clubhuis te restaureren.

En... zo gebeurde het! Op 21 februari 1968 werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden: de "Philips Tennisvereniging" was een feit. Diverse leden van het eerste uur zijn nu – ruim vijftig jaar later - nog actief, het zij als tennisser en/of als gewaardeerd "supporter". In 1972 werd voor de huidige clubnaam "PhonoSmash" gekozen. Naast lidmaatschap van PPI-medewerkers werd de deur ook op een kier gezet voor "buitenleden".


Eigendom

Het tennispark is eigendom van een vastgoedbeheerder, die het exploiteren van tennisbanen niet tot haar kerntaken rekent. Dankzij het Gemeentelijk Bestemmingsplan van "actieve recreatie" geldend voor het perceel, heeft Phonosmash via periodieke, taaie onderhandelingen een huurovereenkomst kunnen bestendigen met goede perspectieven voor de toekomst. In 1982 is nog even overwogen om te verhuizen naar de nieuwe accommodatie aan de Geerenweg, maar de Algemene Ledenvergadering heeft toen in grote eensgezindheid besloten op het unieke groene park aan de Prinses Marielaan te blijven. In 1987 heeft PhonoSmash op eigen intiatief het complex heringedeeld van 3 naar 4 tennisbanen.


Sportieve evenementen

PhonoSmash-teams nemen deel aan de KNLTB-competities. De club organiseert diverse gezelligheidstoernooien. Aan organisatielust heeft het bij PhonoSmash nooit ontbroken. Zowel met clubs in de regio als in het buitenland (Benrath, Berlijn, Hamburg) zijn sportieve contacten gelegd. De goede contacten van onze wedstrijdcommissies met die van de BLTC, leidden in 1974 tot de start van het jaarlijkse Baarnse Kampioenschappen. Enkele leden van onze club zijn diverse keren kampioen van Baarn geweest. Bezoekende gastspelers worden gastvrij ontvangen en voelen zich al gauw thuis op ons knusse tennispark. Ook onze jeugd heeft de gelegenheid competitie te spelen en zich uit te leven in diverse clubtoernooien.


Recreatie

PhonoSmash is in het bijzonder een tennisvereniging die ontspanning en gezelligheid hoog in haar vaandel draagt. De sportieve evenementen hebben niet altijd een compitatief karakter, maar richten zich veelal ook op de recreatieve tennisser. Zo zijn er de Vrijdagavondcompetitie, het Smashing Ladies Toernooi, het Huismannentoernooi, allemaal ideaal om snel thuis te raken binnen de club.
Voor de jeugd zijn er regelmatig gezellige middagen.


Winterseizoen

Ook in het winterseizoen zijn er activiteiten in het clubhuis. Zo is er de vaste donderdagmiddag voor schilderen en op de maandagavond wordt er geschaakt, gedamd en gebridged. Bovendien kan er - ook als het clubhuis zijn deuren sluit - nog buiten getennist worden, zolang de netten er nog hangen. Ook wordt jaarlijks, in februari, het Midwintertoernooi in De Geeren georganiseerd.


Zelfwerkzaamheid

PhonoSmash heeft door de jaren heen altijd enthousiaste leden, die de noodzakelijke werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Dat geldt, naast leden van bestuur en commissies, o.a. ook voor de vrijwilligers van de voorjaarsopmaak van de tennisbanen, het baanonderhoud, de barbezetting, en is tekenend voor de saamhorigheid in de vereniging.

Met zo'n geschiedenis kan het niet anders of het Baarnse PhonoSmash is een lang leven beschoren. Een goed leven naar wij hopen met sportief plezier voor jong en oud.


Door: Wim Velthuizen en Toine Konings

 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 541 6367

Tennisvereniging PhonoSmash (clubhuis)

Prinses Marielaan 19
3743 JA Baarn

KVK-nummer

40506493