Lidmaatschap en contributie

Standaard lidmaatschap 2024 (speelgerechtigd en KNLTB-bondslid)

Seniorenlidmaatschap:

  • vanaf 18 jaar*: €165,- per jaar

Juniorenlidmaatschap:

  • 0 t/m 9 jaar*: €60,- per jaar
  • 10 t/m 17 jaar*: €100,- per jaar

Een lidmaatschap loopt standaard van 1 januari t/m 31 december. Indien je in het gedurende jaar aanmeld als nieuw lid, dan wordt de contributie naar rato in rekening gebracht, zoals beschreven in onderstaande tabel.

 

  Contributie
Maand van aanmelding Senioren

Junioren

0 t/m 9 jaar

Junioren

10 t/m 17 jaar

Januari €165,- €60,- €100,-
Februari €165,- €60,- €100,-
Maart €165,- €60,- €100,-
April €165,- €60,- €100,-
Mei €145,- €55,- €90,-
Juni €125,- €50,- €80,-
Juli €105,- €45,- €70,-
Augustus €85,- €40,- €60,-
September €65,- €35,- €50,-
Oktober €45,- €30,- €40,-
November ** €0,- €0,- €0,-
December ** €0,- €0,- €0,-

 

* de peildatum van de leeftijd is 31 december.

** voor een aanmelding in november of december geldt dat je geen contributie meer betaald voor het onderhavige jaar, maar dat je lid wordt voor het opvolgende seizoen (waarvoor je in dat seizoen het standaardtarief betaald behorend bij het lidmaatschap). 

Donateursschap 2024 (niet-speelgerechtigd, niet KNLTB-bondslid)

Niet willen tennissen, maar PhonoSmash toch een warm hart toedragen? Dan kun je voor €25,- per jaar donateur worden. Aanmelden voor het donateurschap kan door je aan te melden als lid via de website, maar stuur daarbij a.u.b. een aanvullende e-mail naar de Ledenadministratie ([email protected]) dat de aanmelding een donateursschap betreft en geen standaard lidmaatschap.

Inning contributie

De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Bestaande leden betalen de contributie rond april; nieuwe leden betalen de contributie bij aanvang van het lidmaatschap.

Indien de ledenadministratie niet beschikt over actuele contactgegevens en/of als de contributie na diverse herinneringen niet is betaald, dan kan Tennisvereniging PhonoSmash aanvullende kosten in rekening brengen tot een maximum van €15,- per factuur.

Teruggave contributie bij blessures

Teruggave van contributie is alleen mogelijk bij blessures. Hierbij gelden echter de onderstaande voorwaarden.

Teruggave van contributie bij een blessure is alleen mogelijk als deze vóór aanvang van het seizoen (1 april) is opgetreden en doorgegeven aan de Leden­administratie. Verzoek tot teruggaaf van contributie kan worden ingediend bij de Ledenadministratie ([email protected]).

Men wordt dan donateur voor maximaal één jaar en dit kost € 25,-. Dit bedrag zal worden verrekend met de terug te betalen contributie.

Voor het opvolgende seizoen wordt het lidmaatschap automatisch weer omgezet naar een normaal lidmaatschap, tenzij het lid dit wederom vóór aanvang van het seizoen doorgeeft aan de Ledenadministratie.

Teruggave van betaalde lesgelden is niet mogelijk.

 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 541 6367

Tennisvereniging PhonoSmash (clubhuis)

Prinses Marielaan 19
3743 JA Baarn

KVK-nummer

40506493