Privacy statement PhonoSmash

Dit is de privacy statement van Tennisvereniging Phonosmash, gevestigd te Prinses Marielaan 19, 3743 JA, Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506493, hierna te noemen: PhonoSmash.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.  

Omdat je lid bent van onze vereniging ben je automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). Wij verwijzen je naar de website van de KNLTB voor hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens.  

Waarvoor verwerkt Phonosmash persoonsgegevens?

Phonosmash verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Ledenadministratie;
 • Financiële administratie;
 • Versturen digitale berichten;
 • Deelname aan evenementen;
 • Marketing en communicatie.  

Voor deze doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens van je worden gevraagd:  

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-nummer;
 • Speelsterkte enkel en dubbel;
 • KNLTB-nummer;
 • Pasfoto;
 • Cookies (bij bezoek website);
 • IP-gegevens (bij bezoek website).          


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt PhonoSmash jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Tennisvereniging PhonoSmash met jou heeft, tenzij PhonoSmash wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht PhonoSmash te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij PhonoSmash op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal PhonoSmash deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van PhonoSmash hebben ontvangen.  


Beveiliging persoonsgegevens

PhonoSmash treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  


Minderjarigen

Indien je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.  


Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen gebruiken bij activiteiten en/of evenementen die door PhonoSmash georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op onze website of andere sociale media, die op naam staan van PhonoSmash. Bij deelname ga je hier automatisch mee akkoord.    

Bewaartermijn

PhonoSmash bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn versterkt dan wel op grond van de wet is vereist.  


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  


Wijziging van het privacy beleid

PhonoSmash past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. PhonoSmash raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om je per e-mail en via de website te informeren.  


C
ontactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of PhonoSmash wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen via: [email protected].


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 541 6367

Tennisvereniging PhonoSmash (clubhuis)

Prinses Marielaan 19
3743 JA Baarn

KVK-nummer

40506493